Temel noktalar aşağıdaki gibidir:

1) Hibe Sözleşmesi veya Katılım Formları (Accession Form) imza aşamasına geldiğinde Komisyon proje koordinatörünü ve/veya ortakları mutlaka bilgilendirecektir.

2) Hibe Sözleşmesini, proje koordinatörü veya tek başına proje başvurusu yapan kişi imzalayacaktır. Bu imzayı takiben Komisyon ilgili belgeyi imzalar ve proje yürürlüğe girer.

3) Hibe Sözleşmesi'ni Komisyon’un imzalamasını takiben 30 gün içinde proje ortakları Katılım Formlarını imzalar.

4) Tüm eylemleri takiben sistem bilgilendirici e-postalar gönderecektir.

 

Projelerle ilgili resmi belgelerin elektronik imza sürecinde “Güven Zinciri” adı altında, Komisyon tarafından oluşturulmuş bir düzen mevcuttur:

1) İlk adım olarak projenin ortağı tüm paydaşların atanmış ve onaylanmış, sisteme erişimi olan bir LEAR kişisi bulunmalıdır.

2) Daha sonra, LEAR kişisi projenin hukuki ve mali belgelerini imzalamaya yetkili LSIGN ve FSIGN kişilerini sistem üzerinden yetkilendirir.

3) Projedeki tüm paydaşların CoCo ve PaCo kişileri de LEAR kişileri tarafından yetkilendirilmiş LSIGN ve FSIGN kişilerini seçerek PLSIGN ve PFSIGN olarak yetkilendirir.

 

Şekil 7. Hibe Sözleşmesi İmza Süreci

 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.