Hakemlik

-A +A

EUROSTARS projeleri öncelikle alanında uzman uluslararası hakemler tarafından yalnızca proje başvuru dokümanları dikkate alınarak teknik değerlendirmeye tabi dutulur. Sonrasında değerlendirme raporları dikkate alınarak tüm proje başvuruları ortak bir değerlendirme panelinde görüşülerek, aldıkları puana göre sıralanır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçen projeler, EUROSTARS projesi olmaya hak kazanır. EUROSTARS Programı kapsamında uluslararası değerlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekir.

- Yüksek öğrenim diploması (lisans ya da yüksek lisans)
- Uzman olduğu teknoloji alanında 10 yıllık profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
- İyi düzeyde İngilizce

Uzmanlık aranan teknoloji alanlarına ilişkin bilgi için tıklayınız. Uzman adayları ikiden fazla teknoloji alanında uzmanlık belirtmemelidir.

Eurostars Programı hakem havuzuna kayıt olmak için lütfen tıklayınız.