Fikri Mülkiyet Hakları

-A +A

EUREKA ve EUROSTARS programları kapsamında oluşturulan projeler uluslararası işbirliğine dayalı ortaklı projeler olduğundan proje başlamadan önce ya da proje süresince fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin konulara hassasiyet göstermek gerekmektedir. Ortaklar arası fikri mülkiyet haklarının paylaşımı konusunda ulusal kuruluşların herhangi bir tasarrufu olmamakla birlikte şirketlerin bu konuda hukuki destek alması ve fikri haklara ilişkin temel kavramlara hakim olması beklenir. Aşağıdaki bağlantılarda Türk şirketlerine yardımcı olabileceğini düşündüğümüz rehber dokümanlar sunulmuştur.

Türk Patent Enstitüsü

Gizlilik anlaşması örneği

EUROSTARS Konsorsiyum Anlaşması Taslağı