EUROSTARS Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

1) EUROSTARS Projelerinde Uyulması Gereken Ölçütler Nelerdir?

 • Proje ana ortağı; EUROSTARS üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, Ar-Ge yoğun bir KOBİ olmalıdır.
 • Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

2) EUROSTARS’ta herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması var mıdır?

Hayır, proje başvuruları için herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır ancak projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalıdır.

3) Kurulacak proje ortaklıklarının yapısı ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Hayır, oluşturulacak konsorsiyumun yapısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak proje ana ortağı EUROSTARS üyesi ülkelerden Ar-Ge yoğun ve Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun bir KOBİ olmalıdır. Bununla birlikte üniversite ve araştırma kuruluşları, KOBİ’lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak Eurostars projelerinde yer alabilmektedir. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.

4) Ar-Ge Yoğun KOBİ’nin tanımı nedir?

Personelinin veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayıran KOBİ’ler Ar-Ge yoğun KOBİ olarak tanımlanır.

5) Avrupa Birliği’ne göre  KOBİ tanımı nedir?

 

İşletme Ölçeği Çalışan Sayısı (ve) Yıllık Net Satış Hasılatı (ciro) (veya) Bilanço
Orta Büyüklükte İşletme < 250 ≤ 50 milyon Avro ≤ 43 milyon Avro
Küçük İşletme < 50 ≤ 10 milyon Avro   ≤ 10 milyon Avro
Mikro İşletme < 10  ≤ 2 milyon Avro  ≤ 2 milyon Avro

AB KOBİ tanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı 6 Mayıs 2003 tarihli “Commission Recommendation concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises” dokümanını inceleyebilirsiniz.

 

6) EUROSTARS projeleri nasıl değerlendirilir?

EUROSTARS projeleri öncelikle alanında uzman uluslararası hakemler tarafından yalnızca proje başvuru dokümanları dikkate alınarak teknik bir değerlendirmeye tabi tutulur. Sonrasında tüm proje başvuruları ortak uluslararası panel değerlendirmesinde  görüşülerek aldıkları puana göre sıralanır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçen projeler EUROSTARS projesi olmaya hak kazanır.

7) EUROSTARS projesi başlatmak için neler yapılmalıdır?

Şirketiniz AB KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uygunsa, EUROSTARS projesi başlatabilir ve proje koordinatörü olabilirsiniz. Bunun için öncelikle www.eurostars-eureka.eu web adresine kayıt olmanız gerekmektedir. Daha sonra, aynı web adresinden başvuru formuna ve rehberine ulaşarak, proje başvurusunu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

8) Proje fikrime nasıl ortak bulabilirim? 

Projenizde sizinle beraber çalışacak, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip bir ortak bulabilmek için TÜBİTAK’tan yardım alabilirsiniz. Bunun için www.eureka.org.tr/docs adresindeki EUROSTARS Ortak Arama Formu’nu doldurarak eureka@tubitak.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

9) Proje başvurusunu nasıl yapmalıyım?

EUROSTARS proje başvurusunu doğrudan EUROSTARS web sayfasından (www.eurostars-eureka.eu) yapmalısınız. Başvuru sırasında sizden EUROSTARS başvuru formu, şirketinizin bir önceki yıla ait bilançosu ile proje ortakları arasındaki  görev ve sorumlulukları belirten taslak bir anlaşma sunmanız istenecektir.

10) Eğer projem ilk başvuruda reddedildiyse tekrar aynı proje ile başvurabilir miyim?

Eğer projeniz, nitelik bakımında yetersiz bulunması sebebiyle reddedildiyse, aynı başvuruyu yeniden yapmanız mümkün değildir. Ancak eğer başvurunuz finansal yetersizliklerden dolayı fonlanamadıysa bu durumda aynı proje fikri ile tekrar başvurabilirsiniz. Ancak bazı çağrı dönemlerinde proje başvuru formlarında güncelleme yapılabildiği için bu değişiklik ihtimali göz önünde bulundurularak başvuru formu doldurulmalıdır.

11) Başvuru yaparken hangi dökümanlara ihtiyaç vardır?

 1. İngilizce olarak doldurulmuş başvuru formu,
 1. Her katılımcının bir önceki mali yılına ait finansal raporunun tasdikli sureti,
 • Eğer bir önceki mali yılına ait finansal raporun tasdikli sureti geçerli bir sebepten dolayı sağlanamıyorsa (yeni kurulmuş bir şirket…vb) bu durumda iş planı ile de başvurulabilir.
 • Kamu kurumlarının (üniversiteler, hastaneler) bu belgeyi sağlamalarına gerek yoktur.
 • Bu belgeler başvuru sahiplerinin kendi resmi dillerinde olabilir.
 1. Eurostars tarafından hazırlanmış ve internet sitesindeki mevcut iskelet anlaşmaya uygun olarak İngilizce hazırlanmış bir Konsorsiyum Anlaşması taslağı.

12) Proje başvuruları hangi ölçütlere göre değerlendirilir?

EUROSTARS proje başvuruları değerlendirilirken üç ana ölçüte başvurulur.

 • Temel değerlendirme: Ortaklık, ortaklar ve proje yapısı ile ilgili değerlendirmeleri içerir. Projenin çalışma planı ve ortakların projedeki görevleri bakımından yeterliklerini inceler.
 • Teknoloji ve yenilik: Projede yer alması gereken yenilik ve teknolojik gelişme derecesini inceler.
 • Piyasa ve rekabet edebilirlik: Hedef pazar, proje sonuçlarının karlılığı ve projede yer alan ortakların rekabet bakımında elde edecekleri avantajlarını inceler.

13)  EUROSTARS projeleri için finansal destek nasıl sağlanır?

EUROSTARS programında uluslararası işbirlikleri oluşturulurken projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Türkiye’de EUROSTARS programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUROSTARS programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile desteklemektedir.

EUROSTARS programı hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

-EUROSTARS Web Sayfası