CELTIC+

-A +A

Celtic (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunications), 2003 yılında Avrupa’nın telekomünikasyon alanındaki liderliğini sürdürebilmesi için kurulan bir EUREKA kümesidir. Celtic kümesi, 2011 – 2019 yılları arasında faaliyetlerine Celtic-Plus olarak devam edecek ve yılda iki kez açılacak çağrılar aracılığı ile Celtic-Plus bünyesinde oluşturulacak projeler desteklenecektir. Uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren Celtic-Plus kümesi; geniş bant altyapı ve servisleri, optik ağlar, mobil hizmetler gibi alt araştırma alanlarında Ar-Ge projelerinin geliştirilmesini ve desteklenmesini hedeflemektedir.

Celtic-Plus Kümesinin Temel Araştırma Alanları

Get Connected
- Networks Elements and Infrastructures (Wireless, Optics, Energy Efficiency)

- Network Architecture and Connectivity (Networking, Autonomic Networks, Other Network Infrastructure Aspects)

While Connected
- Future End-to-End Services (Digital Home, Digital Enterprise, Digital City, Digital School, Digital Car, e-health)

- Future Service Enablers (Future Service Platforms, Future Interfaces, Multimedia Enablers, Security, Trust and Identity)

- Data mining, Reality Mining, User Modeling

- Business and Societal Issues

Celtic-Plus Kümesi Yönetim Kurulunda Bulunan Şirketler

Celtic-Plus kümesinin hedeflerini paylaşan ve kümenin çalışmalarına yön veren aşağıdaki firmalar kümenin yönetim kurulunu oluşturmaktadır.

Atos Research Gemalto Siemens Convergence Creators GmbH 
British Telecom Indra Telefónica
Deutsche Telekom Italtel Telenor
Ericsson Netaş Thales
Eurescom Nokia Turkcell
Orange-Labs RAD Data Communications Türk Telekom

Çağrı Takvimi

Bahar Çağrısı

Çağrı açılış tarihi Mart 2016
Celtic-Plus Proposer’s Day 16 Mart 2016, Madrid
Çağrı Kapanış Tarihi 25 Mayıs 2016
Tamamlanan proje önerilerinin uluslararası değerlendirmesi Haziran 2016
Proje önerilerinin Celtic Plus etiketi alması 21-22 Haziran 2016
Proje önerisini veren kuruluşları başvuruları hakkında bilgilendirme Temmuz 2016
Tahmini proje başlangıç tarihi Ağustos 2016

Güz Çağrısı

Çağrı açılış tarihi Haziran 2016
Celtic-Plus Proposer’s Day Eylül 2016, İstanbul
Çağrı Kapanış Tarihi 15 Ekim 2016
Tamamlanan proje önerilerinin uluslararası değerlendirmesi Kasım 2016
Proje önerilerinin Celtic Plus etiketi alması Kasım 2016
Proje önerisini veren kuruluşları başvuruları hakkında bilgilendirme Aralık 2016
Tahmini proje başlangıç tarihi 2017 ilk yarısı