ACQUEAU

-A +A

ACQUEAU Kümesi, Avrupada su teknolojileri konusunda çalışan lider sanayi kuruluşlarının katıldığı, kar amacı gütmeyen bir Ar-Ge işbirliği platformudur. Avrupanın, vatandaşlarına daha verimli hizmet verebilmesi ve küresel pazarda, su hizmetleri ve ilgili teknolojilerde rekabet edebilirliliğinin arttırılması amacı ile ortak su araştırmaları yoluyla Avrupa Su Endüstrisinin teknoloji temelini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu nezdinde politika belirleme ve lobi faaliyetlerinde aktif rol alan Water Supply and Sanitation Technology Platform ile yakın ilişkiler içinde olan bu küme, söz konusu platformun Stratejik Araştırma Vizyonu doğrultusunda Ar-Ge projeleri başlatmak ve denetlemek hedefindedir. Küme, aşağıdaki başlıklarda Ar-Ge projelerinin desteklenmesini öngörmektedir;

  • Membran teknolojileri
  • Gerçek zamanlı sistem yönetimi
  • Düşük enerjili atık su arıtımı
  • Boru ve kaplama malzemeleri
  • Dezenfeksiyon ve oksidasyonda düşük çevresel etkiler

ACQUEAU Yönetim Kurulundaki Firmalar

ACCIONA Agua DHI Membrana GmbH
Agbar Dizayn Group Memsys
AGFA-Gevaert NV Electricfil Automotive Metso Automation
Aguas de Valencia Eurawasser MSI
Aqua Ambiente Exeter University Neroxis SA
Arkema GAF AG Ondeo System
Abengoa Water Homerider Systems SINTEF
BASF - The Chemical Company HSY Water Stora Enso
Befesa Water Projects Hydrotech Suez Environment
Berliner Wasserbetriebe Kemira Typsa
Canal de Provence Krüger UKWIR
CSEM KWR Watercycle Research Institute (Netherlands) United Utilities
Degremont Technologies Lydall (Solutech) VEOLIA Environnement (France)
Deutscher verein des Gas- und Wasserfaches Mekorot Waterleau

 ACQUEAU Kümesini Destekleyen Ülkeler

Fransa İspanya
İngiltere Türkiye
Almanya Finlandiya
Danimarka Hollanda
İsviçre İsrail

Proje Çağrıları 

Yılda iki kez proje çağrısına çıkan ACQUEAU kümesi, her bir çağrı açılışında ACQUEAU yönetim kurulunda bulunan şirketler ve EUREKA üyesi ülkelerdeki şirketlerin katılımıyla proje pazarı etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinliğin amacı, katılımcıların proje fikirlerini paylaşmalarını ve ortaklık arayan şirketlerin uygun konsorsiyumlarla tanışmalarını sağlamaktır.

ACQUEAU kümesi iki aşamalı bir değerlendirme sistemine sahiptir. Birinci aşamada Kısa Proje Teklifi (Project Outline) sunulur. Kısa Proje Teklifleri, küme kurucusu şirketlerin temsilcileri ve ülkelerin teknik uzmanları tarafından değerlendirilerek Tam Proje Teklifi (Full Project Proposal) sunmaya hak kazanan projeler belirlenir. Tam Proje Teklifleri de benzer şekilde değerlendirilerek başarılı olan projeler ilan edilir. Başarılı olan projelerde yer alan her bir ortak kendi ülkesindeki sorumlu kuruluşun ilgili destek programına başvurur, ulusal değerlendirmeye tabi olur, ulusal değerlendirmede başarılı bulunan projeler ulusal kaynaklarla desteklenir.

Çağrı Takvimi

Küme 6. Çağrı sonrası Açık Çağrı açma yoluna gitmiştir. 19 Şubat 2013 itibariyle açılan 7. Çağı açık çağrı niteliğinde olacak ve işlemleri bütün bir yıl boyunca devam edecektir. 7. Çağrı için proje özeti sunma aşaması 10 Mayıs 2013 tarihinde kapanacaktır.

19 Şubat 2013 ACQUEAU Kümesi  7. Çağrısı açılış tarihi
10 Mayıs 2013 7. Çağrı Kısa Proje Teklifi Sunma için Son Tarih
10 Mayıs 2013 - 26 Temmuz 2013 Tam Proje Teklifi Basvuru Süreci
Eylül 2013 Küme Etiketi Bildirimleri