Rol ve sorumluluklar temel olarak 2 kategori altında listelenmektedir:

1) Kurumsal Roller: Kuruluşa dâir bilgiler açısından tanımlanmış genel rollerdir. Bu roller, kuruluşta yürüyen herhangi bir projeye erişim hakkı sağlamaz.

2) Proje Rolleri: Proje özelinde tanımlanan ve sadece tanımlandığı projeye dair verileri görme/değiştirme yetkisi tanıyan rollerdir. Bu roller, kuruluş bilgilerine dâir herhangi bir erişim hakkı sağlamaz.

 

Roller Nasıl Atanır?

İlgili rollere; kendi proje teklifinizi hazırlayarak, diğer projelere kuruluş temsilcileri tarafından kendi proje tekliflerine katılmanız için davet edilerek, kuruluşunuzdan bu konuda yetkili bir kişi tarafından görevlendirilerek sahip olabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: LEAR ve Primary Coordinator Contact-PCoCo kişileri bu duruma istisnâdır. Komisyon onayı almadan ilgili rolleri edinebilmek mümkün değildir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Şekil 1. Roller Genel Bakış

1) Kurumsal Roller

Legal Entity Appointed Representative (LEAR): LEAR kişisi bir kurum/kuruluşun Avrupa Komisyonu’yla  ilişkilerde idarî anlamda temel irtibat kişisidir. Participant Portal üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 • Kurum/kuruluşun bilgilerini güncellemek,
 • Hîbe Sözleşmesi’ni imzalamak için yetkili personeli (LSIGN) atamak/azletmek,
 • Proje harcamaları için finansal raporu imzalamak için yetkili personeli (FSIGN) atamak/azletmek,
 • LEAR kişisine yardımcı olacak Account Administrator kişilerini atamak/azletmek.

Self-Registrant: Kuruluş kaydı ilk kez yapılıp PIC numarası alınırken kuruluşu kaydettiren ve LEAR kişisi atanana kadar Participant Portal üzerinden kurum/kuruluşa dâir bilgi güncelleyebilen, bu hususta kanıtlayıcı belgeleri sisteme yükleyebilen kişi. LEAR kişisi atandıktan ve Komisyon tarafından onaylandıktan sonra ilgili görevi sona erir.

Account Administrator: LEAR kişisi tarafından, sınırsız sayıda atanabilen, LEAR kişisiyle sistemde aynı yetkilere sahip, ona yardımcı olma göreviyle atanmış kişidir. Yaptıkları işlerin tüm sorumluluğu LEAR kişisine aittir.

Kurum/kuruluşun LEAR kişisi değişse de bu rol ve yetki yeni LEAR kişisi kendini azledene kadar devam eder.

Legal Signatory (LSIGN): LEAR veya Account Administrator kişileri tarafından yetkilendirilen, projelerin yasal belgelerini (finansal rapor hariç) imzalamaya yetkili kişi/kişilerdir. İlgili yetkileri pratikte, projelerin Coordinator Contact veya Participant Contact kişileri tarafından belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak seçilmelerini (PLSIGN) takiben başlar. Bir kuruluşun sınırsız sayıda LSIGN kişisi olabilir.

Financial Signatory (FSIGN): LEAR veya Account Administrator kişileri tarafından yetkilendirilen, projelerin dönemsel finansal raporlarını imzalamaya yetkili kişi/kişilerdir. İlgili yetkileri pratikte, projelerin Coordinator Contact veya Participant Contact kişileri tarafından belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak seçilmelerini (PFSIGN) tâkiben başlar. Bir kuruluşun sınırsız sayıda FSIGN kişisi olabilir.

 

Şekil 2. Kurumsal Düzlemde Kim Kimi Atayabilir?

 

Şekil 3. LSIGN ve FSIGN Atama

2) Proje Rolleri

Primary Coordinator Contact (PCoCo): Projenin sunulması aşamasında projeyi sunan, Komisyon’la proje konsorsiyumu arasındaki iletişimi sağlayan temel kişidir. Participant Portal üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 • Proje konsorsiyumunun diğer ortaklarında Participant Contact (PaCo) kişilerini atamak/azletmek,
 • Kurum içinde Task Manager ve Team Member kişilerini atamak/azletmek,
 • Kendi kuruluşlarının LEAR kişisi tarafından yetkilendirilmiş LSIGN ve FSIGN kişilerini ilgili proje için seçmek/azletmek,
 • Participant Portal üzerinden proje belgelerinde değişiklik yapmak,
 • Proje önerisi ve proje belgelerini sistem üzerinden Komisyon’a sunmak.

Participant Contact (PaCo): Koordinatör kuruluş dışında bir proje konsorsiyumundaki tüm kuruluşların projeyle ilgili temel irtibat noktasıdır. Bir kuruluşta sınırsız sayıda olabilir. Yetkileri aşağıdakilerdir:

 • Kurum içindeki diğer PaCo kişilerini atamak/azletmek,
 • Kendi kuruluşlarının LEAR kişisi tarafından yetkilendirilmiş LSIGN ve FSIGN kişilerini ilgili proje için seçmek/azletmek,
 • Projeyle ilgili, kuruluşlarının sorumlulukları kapsamındaki çalışmalarını proje koordinatörüne sistem üzerinden iletmek,
 • Kurum içinde Task Manager ve Team Member kişilerini atamak/azletmek,
 • Participant Portal üzerinden proje belgelerinde değişiklik yapmak,
 • Komisyon’a doğrudan bilgi sunmak.

Task Manager (TaMa): Kuruluşlarının dâhil oldukları ve kendilerinin yetkilendirildikleri proje özelindeki belgeleri oluşturmak, güncellemek ve sisteme yüklemek; kuruluşun idarî formlarındaki bilgileri tamamlamak, değiştirmek ve silmek gibi sınırlı yetkilere sahip kişidir. Bir kuruluşta sınırsız sayıda olabilir. Herhangi birini herhangi bir rolle yetkilendiremez, Komisyon’la doğrudan irtibat kuramazlar. Proje sunulması aşamasında bu rol bulunmamaktadır.

Team Member (TeMe): Bir kuruluşun kendilerinin yetkilendirildikleri proje özelinde sisteme yüklenmiş belgelerini görüntülemek ve belgelere dâir arama yapmak yetkisine sahip kişidir.

Project Legal Signatory (PLSIGN): Kuruluşun LEAR'ı veya Account Administrator'ı tarafından yetkilendirilen LSIGN'lar arasından Coordinator Contact veya Participant Contact tarafından seçilen ilgili projenin hukukî belgelerini imzalamaya yetkili kişidir.

Project Financial Signatory (PFSIGN): Kuruluşun LEAR'ı veya Account Administrator'ı tarafından yetkilendirilen FSIGN'lar arasından Coordinator Contact veya Participant Contact tarafından seçilen ilgili projenin mâlî/finansal belgelerini imzalamaya yetkili kişidir.

 

Şekil 4. Proje Düzleminde Kim Kimi Atayabilir?

 

Şekil 5. PLSIGN ve PFSIGN'ın Atanması

 

Şekil 6. Rollerle İlgili Özet Tablo

 

Bir kişi sistem üzerinden nasıl atanır/azledilir?

1) Fonlama ve İhale Portalı'na kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılır.

ÖNEMLİ NOT-1: Bu hesabın sisteme kayıt yapılırken kullanılan hesapla aynı olması gereklidir.

ÖNEMLİ NOT-2: Atanan/azledilen kişinin Fonlama ve İhale Portalı hesabı yoksa bu yönde bir davet maili kendilerine ulaşacaktır.

 

2) Proje Rolleri için:

- My Projects bölümünden ilgili proje hizası Actions altındaki Project Consortium tuşuna basılınca açılan pencerede ilgili kuruluşun yanındaki “Edit Roles” kısmına gidilir.

- Açılan pencerenin altındaki Add Roles kısmından ilgili kişiler ilgili roller için atanabilir, Add Roles demeden erişilen sayfadaki listelenen isimlerden kişinin yanındaki çöp kutusu ikonuna basılarak ilgili kişi azledilebilir.

 

3) Kurumsal Roller için:

- My Organisations bölümünden ilgili kuruluş hizası Actions altındaki View Roles tuşuna basılır.

- Açılan sayfanın altında yer alan Edit Roles tuşuna basınca açılan pencerenin altındaki “Add Roles” kısmından ilgili kişiler ilgili roller için atanabilir, listelenen isimlerden kişinin yanındaki çöp kutusu ikonuna basılarak ilgili kişi azledilebilir. 

 

ERC ve MSCA projeleri özelindeki rol ve yetkiler için lütfen tıklayınız.