TÜBİTAK Destekli ERA-NET Sağlık Projeleri Anketine Katılımınız Bekleniyor

Avrupa Komisyonu’nun 2018-2020 Sağlık Alanı çalışma programında yer vermeyi planlandığı, uluslararası işbirliği ve ulusal fonlama mekanizmasıyla yürütülecek olan ERA-NET Cofund projeleri arasından, Türkiye’nin katılımının faydalı olacağı araştırma başlıklarının belirlenmesi amacıyla Sağlık ERA-NE

Sağlık Alanında Uyumlaştırılmış Standartlar Yayınlandı

Avrupa Komisyonu Sağlık alanındaki uyumlaştırılmış Tıbbî Laboratuvarlarda Kalite ve Yeterlik Standartları’nı ve  Referans Ölçüm Laboratuvarı Standarları’nı ISO standartlarına göre güncelledi.

Grafen Prejesi Niyet Beyânı Çağrısı

Ufuk2020 Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) alanı kapsamında desteklenen Grafen Flagship projesi, sanayiden ilgili ortaklar için Niyet Beyânı Çağrısı açtı.

Ufuk2020’de Araştırmacı Olmak Doçentlik Şartları Arasında

Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından yürütülen dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon Programı Ufuk2020 projelerinde faaliyet göstermek, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından doçentlik başvuru şartları arasına eklendi. 

“Cities of the Future 2017” Bilgi Günü ve Proje Pazarı

Değerli Araştırma Dünyası Temsilcimiz,

GEOTERMICA Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, jeotermal enerji alanındaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açtı.

İzmir’de Ufuk2020 Bilgi Günü Düzenleniyor

TÜBİTAK uzmanları tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Ufuk2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü etkinliği düzenleniyor.

Avrupa'daki Araştırma Altyapılarına Erişim Çağrıları

Araştırma Altyapılarının omurgasını oluşturan Uluslararası Erişim (Transnational Access–TA) ve Uzaktan Erişim (Virtual Access–VA) çağrıları, önceki Çerçeve Programları ve Ufuk2020 Programı ile desteklenmiş ilgili araştırma altyapıları tarafından yayımlanmakta. 

Sayfalar